Gilla oss på facebook!

Behandling

Prislista Mun i Form 2016-01-15

Åtg.kod   Behandling Ref.pris  FTV  pris Vårt  pris
100 Undersökning, riskbedömning      
101 Basundersökning och diagnostik, Tandläkare  825 8895 825
103 Kompletterande / Akut undersökning, Tandläkare 365 570 365
107 Kompletterande / Akut undersökning, Omfattande, Tandläkare  1035 1105 1035
108 Utredning inklusive undersökning, Tandläkare 1705 2010 1705
111 Basundersökning och diagnostik, Tandhygienist 610 705 610
112 Basundersökning med fullst parodundersökning, Tandhygienist 805 880 805
113 Akut undersökning, Tandhygienist 255 280 255
114 Kompletterande parodundersökning, Tandhygienist 480 595 480
  Röntgenundersökning      
121 Röntgenundersökning, enskild tand 55 90 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 280 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 790 805 790
  Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik      
141 Studiemodeller  615 845 615
161 Salivsekretionsmätning 570 575 570
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder      
201 Information eller instruktion vid risk för sjukdom 435 440 435
204 Profylaxskena, per skena 760 1245 760
205 Professionell Tandrengöring samt fluorbehandling, mindre 160 220 160
206 Professionell Tandrengöring samt fluorbehandling 320 380 320
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder      
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre 395 490 395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 745 800 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande 1610 1700 1610
311 Information eller instruktion vid sjukdom 450 455 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid sjukdom  160 185 160
321  Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 555 485
322 Stegvis excavering 1095 1080 1095
341e Behandling av parodontit/ periimplantit, enkel, mindre 470 - 350
341 Behandling av parodontit/periimplantit, mindre 470 655 470
342e Behandling av parodotit/periimplantit, enkel, omfattande 960 - 650
342 Behandling av parodontit/periimplantit, omfattande 960 1055 960
343 Behandling av parodontit/periimplantit, tidskrävande 1425 1450 1425
400 Kirurgiska åtgärder      
401 Tandutdragning, en tand 1005 1085 1005
402 Tandutdragning, med separation/ friläggning, en tand  1655 1835 1655
403 Tandutdragning, tillkommande, enkel  180 210 180
404 Kirurgisk avlägsnande av en eller flera tänder 3050 3170 3050
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4070 4730 4070
407 Övrig dentoalveolär kirurgu eller plastik 2005 2020 2005
500 Rotbehandlingsåtgärder      
501 Rensning och rotfyllning, en kanal 3310 3675 3310
502 Rensning och rotfyllning, två kanaler 3990 4275 3990
503 Rensning och rotfyllning, tre kanaler 5015 5330 5015
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler kanaler 5465 5690 5465
521 Akut endodontisk behandling 780 1135 780
522 Komplicerad kanallokalisering 785 935 785
523 Stiftbortttagning 1145 1150 1145
600 Bettfysiologiska åtgärder      
601 Hård bettskena i ök 3415 3875 3415
602 Hård bettskena i uk 3415 3875 3415
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling 2105 2385 2105
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 755 735
700 Reparativa åtgärder      
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 780 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 940 1135 940
703 Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 1120 1400 1120
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 1035 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1115 1440 1115
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar  1490 1810 1490
707 Klinikframställd krona 1690 2005 1690
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 535 590 535
800 Protetiska åtgärder      
  Tandstödd protetik      
800 Permanent krona 5730 6795 6295
801 Permanent krona,flera i samma käke 4350 6440 5940
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3085 3790 3290
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1465 1480 1465
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2195 2335 2195
805 Emaljretinerad kontruktion, laboratorieframställd, per stöd 1745 2415 2115
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3355 3675 3475
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2315 2330 2315
808 Innerkrona för teleskop-/konuskonstruktioner 3290 3310 3290
809 Långtidstemporär laboratoreframställd krona/hängande led 985 1155 985
  Reparation av tandstödd protetik      
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 545 605 545
812 Reparartion av krona/bro utan tandteknisk insats 1445 1455 1445
813 Broreparation med tandtekniskt insats 4420 4450 4420
814 Broreparation med tandtekniskt insats, omfattande 7635 7685 7635
815 Sadelkrona 5130 5165 5130
  Avtagbar protetik      
821 Protestand, per styck      
822 Partiell protes för temporärt bruk, 1-3 tänder 3670 4125 3825
823 Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder 5090 5765 5465
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10695 11045 10695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av krona eller attachm 12085 12165 12085
826 Attachments, per styck 95 95 95
827 Hel underkäksprotes 9010 10245 9965
828 Hel överkäksprotes 9010 9965 9965
829 Immediatprotes, hel käke 6820 7990 7590
  Reparation av avtagbar protetik      
831 Justering av avtagbar protes 370 435 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1235 1410 1235
833 Rebarering av protes 2515 2705 2515
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1940 2275 1940
835 Rebarering och lagning av protes 2975 3240 2975
836 Komplicerad lagning av protes 3810 4110 3810
837 Komplicerad lagning av protes med uppvaxning och gjutning 6480 6520 6480
839 Inmotering av förankringselement, per käke 2940 2960 2940
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling      
845 Ocklussionskorrigerande bettslipning 1910 1920 1910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal plats 5300 5335 5300
847 Klammerplåt 3820 3845 3820
848 Betthöjning/ Uppbyggnad för stabilisering med fyllnmaterial 535 590 535
  Övriga åtgärder, ej högkostnadsberättigade      
  Uteblivande   500 350
  Sent återbud   500 350
  Tandtekniskt arvode    Faktura Faktura
  Blekning av tand   3300 2800
  Blekning av tänder, en käke   2580 2000
  Blekning av tänder, båda käkarna   3500 2600
  Blekning Whitening Disolving strips   - 1000
  Tidsdebitering, per timme   2400 2200
  Nödvändigt tandvård, patientavgift   120/80 120/80

Tandhygienistbehandling innefattande Kompletterande undersökning, Munhygienkontroll med information samt Tandrengöring debiteras:                                                                                                                                                                                           40 minuters behandling ca 960:-                                                                      50 minuters behandling ca 1110:- 

För kostnad gällande implantat behandling ges ett kostnadsförslag efter undersökning / utredning. Priserna ligger lägre än hos Folktandvården även på implantat.