Gilla oss på facebook!

Vad innebär ett besök hos oss?

Om du känner att du vill eller är i behov av tandvård, tveka inte. Hör bara av dig till oss så hjälper vi dig. Vi kan erbjuda tider omgående. 

Hälsodeklaration

Vid första besöket kommer du att få fylla i en hälsodeklaration. Din hälsa och eventuella mediciner är väldigt viktiga uppgifter för att du ska erhålla en bra och säker vård. Om du har många mediciner eller har svårt att minnas namnet på medicinen, skriv gärna ner namnen på medicinerna innan tandhygienist besöket. 

Tandvårdsrädsla

Är du tandvårdsrädd eller lite ängslig över tandbehandlingen? Våga tala om detta för oss! Väldigt många upplever rädsla och oro inför ett besök hos tandvården. Vi är utbildade i tandvårdsrädsla och har erfarenhet  omkring detta. Vi lyssnar på dig och utformar behandlingsplanen så att du känner dig trygg. Vi gör behandlingen i din takt och enligt vad du känner att du klarar av. 

Många patienter är rädda för bedövning. Våga tala om detta för oss! Ingen behandling ska vara smärtsam. Vi talar om vilka alternativ som finns och tilsammans med dig kan vi säkert erbjuda dig en behagligare upplevelse.  

Första besöket

Efter att hälsodeklarationen är ifylld och godkänd görs en undersökning. Först kontrolleras bl a slemhinnor, tandkött för att utesluta förändringar eller infektioner. Karies registreras och eventuella röntgen tas. Sist görs en fickmätning var tandfickorna registreras, tandsten sonderas. Resultatet av undersökningen gås igenom tillsammans med dig och en behandlingsplan upprättas utifrån det status och information som samlats in. 

Behandlingsplan

Utifrån dina behov görs en personlig behandlingsplan. Karies åtgärdas. Vi informerar också om hur du kan förebygga fler kariesangrepp i framtiden. Djupa och infekterade tandfickor är första tecknet på begynnande parodontit (tandlossning) och bör behandlas omgående för att inte riskera att tanden går förlorad. Beroende på hur ditt status ser ut och vad som noterats, t ex karies,  mycket tandsten, bokas nya tider. Du får vid detta besök ett kostnadsförslag för åtgärder som planeras.