Gilla oss på facebook!

Hål i tänderna (Karies)

Inledning
"Hål i tänderna", eller som tandläkaren kallar det, karies, är kanske den vanligaste av alla sjukdomar som drabbar människan.

Orsaker
Kariessjukdomen är orsakad av en rubbning i balansen mellan de faktorer som strävar efter att bryta ned tandsubstansen och de som försöker återuppbygga den.

Individuella skillander i kariesutveckling
Tändernas "kvalitet" kan variera mellan individer på grund av skillnader både i arv och miljö. Beroende på vilka bakteriearter man har och framförallt vårt beteende kan man drabbas olika. 

Antal och typ av bakterier påverkar kariesutvecklingen
I munnen finns alltid massor av bakterier. De tillhör vår normalflora och fyller en viktig funktion. De SKA finnas i munnen. Vissa bakteriearter är mer aggressiva än andra. Om dessa bakterier blir för många och får ligga kvar på tanden för länge kan de orsaka skada. Dessa bakterier lever på tandytan (emaljen) och när bakterierna matas med kolhydrater (socker) börjar de att producera en syra. Syran fräter på tandytan och så småningom bildas ett hål.

Socker viktig angreppsfaktor
En annan viktig angreppsfaktor finns i kosten, nämligen socker. Sockret fungerar som näringslösning för bakterierna. God mat är ett av livets glädjeämnen och människan älskar sötsaker. Men varje gång man äter något som innehåller socker startar en syraattack på tänderna. Och nästan allt innehåller någon form av socker.

Kritkaries

Första tecknet på att någonting inte är som det ska är när det uppstår så kallad kritkaries. Skadorna kan ses som vita, kritaktiga fläckar på emaljytan. Vanligtvis ligger fläckarna precis vid tandköttskanten eller på sådana ställen där man själv har svårt att se dem, t.ex. mellan tänderna. Dessa skador har ännu inte orsakat hål, gropar i tandytan och behöver inte lagas. Om rätt behandling sätts in i ett tidigt skede kan dessa skador stanna av och läka ut.

Karies

När skadan gått djupare in i tanden är det inte ovanligt att man kan känna ilningar när man äter eller dricker.( Ilningar kan även förekomma av andra orsaker som känsliga tandhalsar m.m.)

Om sjukdomen inte botas kommer tanden att brytas ner mer och mer.   

Djupt karies som nått tandnerven, rotfyllning krävs.

Man får tandvärk så småningom när skadan når nerverna i tanden. Rotkanalen blir infekterad med bakterier som ofta orsakar akuta infektioner med svår värk som följd.

Nu går det inte längre att endast laga tanden, nu behövs en rotfyllning. 

                                                                                                                 .

Behandling
Om hål har uppstått på tandytan är den enda behandlingen att laga hålet hos en tandläkare genom att borra och med en fyllning fylla igen skadan. För att fyllningen ska förbli hel och inga nya kariesangrepp ska uppträda i fyllningsskarven bör man hålla en god munhygien och undvika för mycket sockeintag. En lagad tand har större risk att få nytt hål i skarven och inunder den gamla lagningen.

Om du däremot har ett litet hål som bara påverkat tandytan utan större skada, kan man få dessa att självläka och tandläkaren behöver kanske aldrig göra en lagning. För att lyckas krävs det naturligtvis en del ansträngningar från din sida. Det du kan göra är att hålla en mycket god munhälsa, borsta tänderna 2 ggr/dag och använda mellanrumsborste/tandsticka mellan tänderna varje dag. Dessutom behöver du tänka på dina kostvanor och inte småäta. Ät regelbundet frukost, lunch, middag samt max 2 mellanmål däremellan. Tänderna måste få vila 2-3 timmar mellan varje måltid. Småätande är mycket skadligt. För att få småhål att läka ska man dessutom tillföra lite extra fluor dagligen. Tandkräm med fluor 2 ggr/dag men även en fluorsköljning 1 g/dag kan göra underverk.

Lycka till!