Gilla oss på facebook!

Infektion omkring implantat ( Periimplantat )

Inledning

Tandimplantat innebär en ersättning av förlorade tänder genom att förankra ersättningen direkt i käkbenet. Lyckandefrekvensen med implantat är idag stor och behandling med implantat som ersättning för en eller flera tänder är en väl använd behandlingsmetod i modern tandvård. De vanligaste orsakerna till tandförluster är tandlossningssjukdomar, karies och frakturer.

Infektioner kan emellertid drabba vävnaderna runt implantaten, både tandkött och käkben. Så länge infektionen bara har drabbat tandköttet runt implantaten är infektionen reversibel och lätt att behandla, kallas mukosit. Om dessvärre infektionen har gått djupare och drabbat käkbenet omkring implantatet blir diagnosen periimplatit och kan vara svårare att ”bota”. Om periimplantiten inte behandlas finns risk för att implantatet förloras.

Många experter tror att implantat kommer att kunna fungera bra under en hel livstid, men ingen vet ännu säkert hur gammalt ett implantat egentligen kan bli. Ca 20-50 % av implantaten drabbas någon gång av mukosit och 5-10 % av implantaten får periimplantit. Efter att man haft sina implantat i 10 år ser man dock en ökning av antalet implantat som drabbas av periimplantit och även en ökning av implantat som går förlorade. Med rätt behandling och kontroller behöver det dock inte resultera i att implantaten går förlorade.

Orsaker

Det är ovanligt att implantat lossnar. Tidiga förluster av implantat inom några månader efter operationen beror ofta på att implantaten aldrig har växt fast ordentligt i benet eller att man har intilliggande, egna tänder med infektioner som smittat av sig till implantatet. Senare förluster orsakas av infektioner, periimplantit. 

Orsaken till dessa infektioner är bakterier. Samma bakterier som orsakar tandköttsinflammation, tandlossning finns också vid infektioner runt implantat. Bakterierna trivs i dessa miljöer och kan ansamlas nere i tandfickorna även runtom ett implantat. Finns det tänder i munnen med tandlossning kan bakterier smitta från tänder till implantat. Helt enkelt, för dålig munhygien. 
Om man röker kan det försämra prognosen och man löper större risk för att drabbas av periimplantit.

Symtom

Även om man drabbats av periimplantit känner man nästan aldrig av några symtom. Man får ingen tandvärk. Infektionen förstör benet runtomkring implantatet långsamt och det kan ta år innan man själv upplever problem, och då oftast i form av att implantatet börjar ”gunga”. Då har man förlorat nästintill allt fäste och då är det för sent.

Kliniska tecken som tandhygienisten kan upptäcka är: 
- Förekomsten av fördjupade tandköttsfickor.
- Förlust av benstöd omkring implantatet.
- Blödning och svullnad.
- Varbildning

Vid kliniska tecken av på infektion kring implantat är det indicerat att ta en röntgenbild. 

Symtom som man själv eventuellt kan uppleva: 
- Blödning vid rengöring.
- Svullnad kring implantaten.
- Ömhet i tandköttet.
- Dålig lukt vid rengöring.

Behandling

All behandling av infektioner runt implantat syftar till infektionskontroll och plackkontroll.  Det är viktigt att få bort infektionen för att inte förlora med benstöd kring implantatet. Och hålla ytan rumtom ren. 
Både icke-kirurgisk och kirurgisk behandling har i olika studier givit gott resultat. Tandhygienisten börjar med att göra en icke-kirurgisk behandling genom att:

  • Kontrollera slemhinnan runt implantaten
  • Kontrollera om det finns bakterier runt implantaten och på de konstgjorda tänderna
  • Instruera i egenvård och rekommendera hjälpmedel
  • Göra rent omkring implataten

Behandlingen bör följas upp så att man kan konstatera att infektionen läkt ut. Ifall läkningen uteblir och infektionen kvarstår bör man eventuellt genomgå en kirurgisk operation hos specialist tandläkare.

Även om tandhygienistens roll är viktig är det allra viktigaste den egna munhygienen. Munhygienen är A och O! Det är lika viktigt att hålla implantaten och de nya tänderna rena som det är att hålla vanliga tänder rena. Bakterierna måste borstas bort dagligen på ett optimalt sätt för att förhindra uppkomsten av nya infektioner. Så det är upp till dig! 

De två första åren är mest kritiska. Tandläkaren gör täta röntgenundersökningar första åren för att kunna följa käkbenets utveckling. Även om man inte kan få karies på implantaten kan man drabbas av infektioner som är svåra att upptäcka. Har man tidigare haft problem med tandsten och tandlossning på dina egen tänder löper man större risk att drabbas av periimplantit. Tandstenen sätter sig lika fort på implantat som på egna tänder och det är viktigt att regelbundet avlägsna den.